Kiinteistökehitys

 • Uusien käyttötarkoitusten ja muutosten tutkiminen ja toiminnallisten mallien kehittäminen 
 • Muutossuunnittelu
 • Tehokkuuslaskelmat
 • Kustannus- ja tuottotarkastelut

Olemassa olevat kiinteistöt, uudet kiinteistöt, vapaa-ajan kohteet, tontit, kaupunkikeskukset

Konseptikehitys

 • Tarvekartoitus sekä käyttäjä- ja asiakastiedon kerääminen
 • Toiminnallisten mallien kehittäminen kiinteistössä
 • Visuaalisten konseptien kehittäminen
 • Tilatarpeen tehokkuus- ja kannattavuustarkastelut
 • Konseptien testaus käyttäjäryhmillä

Hotellit, toimistot, kaupan tilat, ravintolat, ravintolakeskittymät, vapaa-ajan kohteet, kaupunkikeskukset

Toimitilakonseptien kehittäminen

 • Organisaation työskentelytavat nyt ja tulevaisuudessa (kartoitus ja haastattelut)
 • Työskentelykulttuurin kehityskohteiden tunnistaminen
 • Työympäristökonseptin luominen (toiminnallinen malli ja sisustuskonsepti)
 • Muutosjohtaminen (työpajat, viestintäsuunnitelma, henkilöstöinfot)
 • Budjetointi ja aikataulutus hankesuunnittelua varten

Toimitilat, yhteiskäyttötilat, uudishankkeiden tarveselvitysvaihe

Sisustuskonseptit

 • Olemassa olevan liiketoimintakonseptin täydentäminen sisustusratkaisuilla
 • Interior Guidelines- ohjekirjat monistettavaksi laajempaan kiinteistömassaan tai tilakokonaisuuksiin

Hotellit, toimistot, kaupan tilat, ravintolat, ravintolakeskittymät, vapaa-ajan kohteet